GENEX %10

  • Description

Description

GENEX % 10

ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

 BİLEŞİMİ

GENEX % 10 Enjeksiyonluk Çözelti, berrak, açık sarı renkli bir çözelti olup 1 ml’de 100 mg Gentamisin Baz’a eşdeğer Gentamisin Sülfat içerir.

 KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI

Gentamisine duyarlı bakterilerin oluşturduğu solunum, gastrointestinal, ürogenital sistem enfeksiyonları ile diğer yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

 KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU 

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Sığır                : Her 100 kg canlı ağırlık için 4 ml

Buzağı            : Her 50 kg canlı ağırlık için 2 ml

Taylar              : Her 25 kg canlı ağırlık için 1ml

 İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.)

Et                    : 80 gün

Süt                  : 48 saat

 AMBALAJ

Karton kutu içinde, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’ lik bal renkli cam şişelerde takdim edilir.