IVEROL %1

  • Description

Description

İVEROL % 1

ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

 BİLEŞİMİ

Her 1 ml’de 10 mg ivermektin içeren renksiz-hafif sarımsı, berrak, homojen, steril bir enjeksiyonluk çözeltidir.

 KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI

Sığır ve koyunlarda İvermektin’e duyarlı oldukları prospektüste belirtilmiş olan iç ve dış parazitlerin tedavisi ve kontrolü amacıyla kullanılır.

Gastrointestinal kurtlarda (yetişkin ve 4. jenerasyon larvalarda):

Ostertagia ostertagi

Ostertagia lyrata

Haemonchus placei

Trichostrongylus colubriformis

Cooperia oncophora (yetişkin)

Cooperia punctata (yetişkin)

Cooperia pectinata (yetişkin)

Bunostomum phlebotomum

Oesophagostomum radiatum

Akciğer kurtlarında (yetişkin ve 4. jenerasyon larvalarda):

Dictyocaulus viviparus

Göze yerleşen kurtlar (yetişkin):

Thelazia spp.

Sineklerde (parazitik formda):

Hypoderma bovis

  1. lineatum

Akarlarda:

Psoroptes ovis

Sarcoptes scabiei var. bovis

Bitlerde:

Linognathus vituli

Haematopinus eurysternus

Solenopotes

Koyunlarda:

Gastrointestinal kurtlarında (yetişkin):

Ostertagia circumcincta

Haemonchus contortus

Trichostrongylus axei

  1. colubriformis and T. vitrinus

Cooperia curticei

Nematodirus filicollis

Cooperia curticei

Nematodirus filicollis.

Akciğer kurtlarında:

Dictyocaulus filaria (yetişkinlerde)

Akarlarda:

Psoroptes ovis

Nazal parazitlerde:

Oestrus ovis (bütün larva dönemlerinde)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Sığır:

Doz: 50 kg canlı ağırlığa 1 ml (her kg başına önerilen İvermektin miktarı 200 µg’dır).

Uygulama Şekli: Asepsiye dikkat edilerek omuz arkasından veya önünden deri altı enjeksiyon şeklinde uygulanır. Steril alan 1,4 x 15 mm (17 G x 1/2) tavsiye edilen gerekli miktardır.

Koyun:

Doz: Her 25 kg canlı ağırlık için 0,5 ml (her kg başına önerilen İvermektin miktarı 200 mikrogramdır).

Uygulama Şekli: Asepsiye dikkat edilerek gastrointestinal kıl kurtları, akciğer kurtları ve nazal kurtlar için boyundan deri altı uygulanır. Steril alan 1,4 x 15 mm (17 G x 1/2) tavsiye edilen gerekli miktardır. Koyun uyuzu tedavisinde 7 gün ara ile 2 enjeksiyon şeklinde klinik belirtilerin ve sineklerin elimine edilmesi için kullanılır. 20 kg canlı ağırlığındaki genç kuzular için her 5 kg canlı ağırlığa 0,1 ml uygulaması tavsiye edilir.

 İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.)

Sığırlarda et için 35 gündür. Laktasyondaki hayvanlarda uygulamayınız, sütlerini insan tüketimine sunmayınız.

Koyunlarda et için 42 gündür. Laktasyondaki hayvanlara uygulamayınız ve sütlerini insan tüketimine sunmayınız.

 AMBALAJ

Karton kutu içinde, 50 ml, 100 ml veya 250 ml’lik bal renkli cam şişelerde takdim edilir.