KETOREX

  • Description

Description

KETOREX 

ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

 BİLEŞİMİ

Her ml’de 100 mg Ketoprofen içerir.

 KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI

Sığır:

Doğum sırasında oluşabilicek parazisi engellemeye yardımcı olarak.

Uygun antimikrobiyal tedavi ile birlikte kullanıldığında bakteriyel solunum yolu enfeksiyonlarında oluşan stresi azaltmak amaçlı kullanılır.

Akut klinik mastitiste ödem azaltmada, gram negatif bakterilerden oluşan akut endometrit tedavisinde antimikrobiyal tedavi ile birlikte kullanılır.

 KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU 

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Sığırlarda intravenoz ve intramuskuler olarak 3 mg ketoprofen/kg c.a. (örneğin 1 ml Ketorex Enjeksiyonluk Çözelti/33 kg c.a.) olarak uygulanır. En fazla 3 gün boyunca devam edilir.

 İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.)

Sığırlarda ette ve sakatatta:

IV       : 1 gün

IM       : 2 gün

Süt      : 0 saat

 AMBALAJ

Karton kutu içinde, 50 ml ve 100 ml’lik bal renkli cam şişelerde takdim edilir.