NFLOX %10

  • Description

Description

NFLOX % 10

ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

 BİLEŞİMİ

Her ml’de 100 mg Enrofloksasin içerir.

 KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI

Sığır ve koyunlarda duyarlı gram negatif ve gram pozitif bakteriler ile Mycoplasma spp. tarafından meydana getirilen solunum, sindirim sistemi enfeksiyonları, diğer yumuşak doku enfeksiyonları ve viral enfeksiyonlara eşlik eden sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

 KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Sığırlarda alimenter solunum sistemi hastalıklarında ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlar için:

Deri altı yolla 3 gün boyunca kilo başına 2,5 mg enroflaksasin uygulanır (her 100 kg c.a. için 2,5 ml uygulanır). Salmonella gibi karmaşık hastalıklarda bu doz 5 gün boyunca 5 mg/kg (5 ml/100 kg c.a.) olarak uygulanır. Enjeksiyon yapılan bölgeye en fazla 10 ml uygulanmalıdır.

  1. coli ve Mastitis için yavaş intavenöz uygulama şeklinde 100 kg vücut ağırlığı için 5 ml (5 mg enrofloksasin/kg) dozda günlük veya 2 günde bir uygulanır.

 İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.)

Sığır:

Et                    : 14 gün

Süt                  : 4 gün

Koyun:

Et                    : 10 gün

Süt                  : Kullanmayınız.

 AMBALAJ

Karton kutu içinde, 50 ml ve 100 ml’lik bal renkli cam şişelerde takdim edilir.