AMPLE-C W.S.P.

  • Açıklama

Açıklama

 BİLEŞİMİ

Vitamin C (Askorbik Asit)

ENDİKASYONLARI

Hastalık hallerinde Vitamin C ihtiyacını karşılar, immun sistemi destekler, hastalık durumlarında vücut direncini arttırır, yumurta kabuğunu sertleştirir, kalsiyum ve diğer minerallerin biyoyararlanımını arttırır, atlarda myoglobinüri, epitaksi, kas yorgunluğunun giderilmesinde kullanılır, kısraklarda reprodüktiviteyi ve aygırlarda döl verimini arttırır.

 KULLANIM ŞEKLİ

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Kanatlılarda:

Destekleyici amaçlı: 1.000 lt içme suyuna 25 gr

Koruyucu amaçlı: 1.000 lt içme suyuna 75 gr

Tedaviyi destekleyici olarak 300 gr/1.000 lt içme suyuna katılır.

Yumurta kabuğunun kalınlaşması için: 1.000 lt içme suyuna 500 gr karıştırılır.

Sığır ve at: 10 gr-25 gr/gün

Buzağı, kısır boğa ve tay: 5 gr-10 gr/gün

Koyun ve keçi: 1 gr-2 gr/gün

Kuzu ve keçi yavrularında: 0,5 gr-1 gr/gün

İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır ve hayvanın önünde 2-3 saat tutulmalıdır.

 İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.)

Et, süt ve yumurta için 0 gündür.

 AMBALAJ

1 kg ve 5 kg plastik kutu.