DISTECH-500

  • Açıklama

Açıklama

DISTECH 500

DEZENFEKTAN

Sıvı (Konsantre)

 ÜRÜN TİPİ (2) (4)

Tip 2: Kişisel ve Umumi Alanlarda Kullanılan Biyosidal Ürünler

Tip 4: Gıda ve Yem Alanlarında Kullanılan Biyosidal Ürünler

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı

(Kimyasal Adı; CAS Numarası)

Hidrojen Peroksit: %50

(CAS No: 7722–84–1)

Gümüş: %0,036

(CAS No: 7440-22-4)

Yardımcı Maddeler ve Miktarları

Bağlayıcı: %0,00047

Çözücü: %49,96353

Kullanma Şekli

Bakteri ve mantarlara karşı güçlü ve geniş bir etki alanına sahiptir. Yem fabrikalarında tüm yüzeylerin ve eşyaların dezenfeksiyonunda kullanılır.

Ambalaj: 1L – 2,5L – 5L – 10L – 20L – 30L