GP40

  • Açıklama

Açıklama

GP 40

ANTİBAKTERİYEL VE ANTİFUNGAL

Sıvı (Konsantre)

ÜRÜN TİPİ  (2) (3) 

Tip 2: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan biyosidal ürünler

Tip 3: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı

(Kimyasal Adı; CAS Numarası)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride (Dördüncül amonyum bileşikleri, benzil-c12-16-alkildimetil, klorürler)         %5

(CAS No: 68424-85-1)

Gluteraldehyde: %6,3

(CAS No: 111-30-8)

Yardımcı Maddeler ve Miktarları

Pine Oil: %0,00040

(CAS No: 13463-67-7)

Deiyonize su: %88,6996

Kullanım Alanları

Tabloda adı geçen bakteri ve mantarlara karşı güçlü ve geniş bir etki alanına sahiptir. Bina, hastane, klinik, ahır, ağıl, kuluçkahane temizliğinde ve bu amaçlı kullanılan makine, teçhizat ve ekipmanın temizliğinde, hayvan nakil araçlarının temizliğinde, boş ya da dolu hayvan barınaklarında, tüm yüzeylerin ve ekipmanların temizliğinde kullanılır.

Ambalaj: 1kg – 5kg – 10kg – 20kg – 30kg