NOKSITET LA 300

  • Açıklama

Açıklama

NOKSİTET-LA 300

ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

 BİLEŞİMİ

Her 1 ml’de 300 mg Oksitetrasikline Baz’a eşdeğer Oksitetrasiklin Dihidrat içerir.

 KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI

Oksitetrasikline duyarlı bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde ve korunmasında : Bordetella bronchiseptica, Actinomyces pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.gibi, mycoplasma, riketsia, protozoolar ve clamidia ların neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılır. NOKSİTET-LA 300 Enjeksiyonluk Çözelti, oksitetrasikline duyarlı bakterilerin neden olduğu; idrar yolu, solunum yolu ve lokal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Pasteurellosis, pnömoni, atrofik rinit, erizipel, eklem hastalıkları, sığırlarda mastit tedavisinde destekleyici olarak, koyunlarda keratokonjonktivit ve enzootik abortusda kullanılır.

 KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU 

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

İntramuskuler enjeksiyon şeklinde vücut ağırlığına denk gelen dozaj olabildiğince doğru hesaplanmalıdır. NOKSİTET-LA 300 Enjeksiyonluk Çözelti, oksitetrasikline duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyon durumlarında 3-4 gün süreyle 20 mg/kg dozda uygulanır. Koyun ve sığırların solunum yolu enfeksiyonlarında 30 mg/kg dozda uygulanabilir.

Sığır, koyun:

Standart doz   : 20 mg/kg (1 ml/15 kg)

Yüksek doz    : 30 mg/kg (1 ml/10 kg)

Aynı bölgeye uygulanabilir maksimum doz:

Sığır                : 10 ml

Koyun             : 5 ml

 İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.)

Tedavi süresince hayvanlardan elde edilen ürünler insan tüketimine sunulmamalıdır. Eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün sonra kesime gönderilebilir. Domuz ve koyunlar son tedaviden 28 gün sonra kesime gönderilebilir. Tedavi boyunca sütler insan tüketimine sunulmaz. İneklerden elde edilen sütler tedaviden 10, koyunlarda 8 gün sonra insan tüketimi için sunulabilir.

 AMBALAJ

Karton kutu içinde, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik bal renkli cam şişelerde takdim edilir.