TILMEX

  • Açıklama

Açıklama

TİLMEX

ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

BİLEŞİMİ

Her bir 1 ml’de, 300 mg Tilmikosin Baz’a eşdeğer 334 mg Tilmikosin Fosfat içerir.

 KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI

Sığır:

Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida ile seyreden sığır solunum yolu hastalıklarının tedavisinde ve İnterdigital necrobasillosis tedavisinde kullanılır.

Koyun:

Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida ile seyreden solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde, Dichelobacter nodosus ve Fusobacterium necrophorum’un neden olduğu ayak çürüklerinin tedavisinde, Staphylococcus aureus ve Mycoplasma agalacticae’nın neden olduğu mastitis hastalıklarının tedavisinde kullanıllır.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Sadece deri altı yolla uygulanır ve kilo başına 10 mg tilmikosin uygulanır (30 kg vücut ağırlığına 1 ml denk gelir).

Sığır:

Gerekli dozu şişe içerisinden çekin ve şırınganın iğnesini şişede bırakın. Grup şeklinde hayvan tedavi edileceği zaman aynı şekilde şişe içerinde şırıngayı bırakın ve kullanılacak dozu çekin. Zaptıraptı yapıldıktan sonra hayvanın tercihen omuz arkasından göğüs kafesi üzeindeki deri kıvrımının tabanına enjeksiyonu yapın. Bir enjeksiyon bölgesine en fazla 20 ml madde ejenksiyon yapılır.

Koyun:

Kuzuların ağırlığına göre dozaj uygulaması önemlidir bu nedenle 2 ml’lik şırıngalar kullanılması doğru dozlamayı gerçekleştirir. Şişeden gerekli dozu çektikten sonra şişe içerisinde enjeksiyon iğnesini bırakınız. Hayvanın zaptıraptı alındıktan sonra kol ve omuz arkasından göğüs kafesine doğu kıvrılmış deri altına enjeksiyonun iğnesini yerleştirin ve deri tabanına dozu uygulayın. Her enjeksiyon bölgesine 2 ml’den fazla doz uygulaması yapmayınız. 48 saat içerisinde hiçbir gelişme görülmezse tanıyı tekrar yapınız.

Kullanım sırasında şişe içeriğinin kontaminasyonunu engellenmelidir. Şişede herhangi bir yabancı madde veya anormal fiziki görünüm olup olmadığını kontrol edilmeli, anormal bir durum var ise şişe imha edilmelidir.

 

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.)

Sığır:

Et        : 70 gün

Süt       : 36 gün

Eğer ilaç uygulaması kuru dönemde veya gebe hayvanda uygulanmışsa 36 gün boyunca sütler insan kullanımına sunulmamalıdır.

Koyun:

Et        : 42 gün

Süt       : 18 gün

Kuru dönemdeki hayvana veya gebe hayvana ilaç uygulaması yapılmışsa, elde edilen sütler 18 gün sonra insan tüketimine sunulmalıdır.

 

AMBALAJ

Karton kutu içinde, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik bal renkli cam şişelerde takdim edilir.