TYLOXON

  • Açıklama

Açıklama

TYLOXON

Oral Çözelti Granülü 

BİLEŞİMİ

Her gr’da 1.000 mg Tilosin Baz’a eşdeğer 1,1 gr Tilosin Tartarat içerir.

 

ENDİKASYONLARI

Piliçlerde, Mycoplasma gallisepticum ve Mycoplasma synoviae’nin neden olduğu kronik solunum yolu hastalığının (CRD) tedavisinde kullanılır. Hindilerde, tilosine duyarlı Mycoplasma gallisepticum’un neden olduğu sinüsitis enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

 

Farmakolojik Doz:

Piliçlerde: Kronik solunum yolu hastalığı için 100 mg Tilosin/kg c.a./gündür.

Hindilerde: 120 mg Tilosin/kg c.a./gündür.

 

Pratik Doz:

Etlik piliçlerde: CRD’de 1.000 kg c.a. için 110 gr Tyloxon/gün dozunda 3-5 gün süreyle

Hindilerde: 1.000 kg c.a. için 132 gr Tyloxon/gün dozunda 3-5 gün süreyle kullanılır.

 

İlaçlı su tüketimini sağlamak amacıyla, hayvanlar tedavi edilirken diğer su kaynaklarına erişimi engellenmelidir. İlaçlı su her 24 saatte bir taze olarak hazırlanmalıdır.

 

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.)

Son ilaç kullanımından sonra broylerler 2 gün, hindiler 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün boyunca elde edilen tavuk yumurtaları insan tüketimine sunulmamalıdır.

 

AMBALAJ

0,5 kg, 1 kg ve 2 kg plastik kavanoz.